Δημιουργώ άρα υπάρχω

Η δημιουργία είναι για τον καθένα μια πολύ προσωπική διαδικασία και δεν μπορεί κανένας να νοηθεί δημιουργία χωρίς προσωπική εμπλοκή. Κάθε προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της δημιουργικής διαδικασίας καταλήγει στην ερμηνεία του εσωτερικού, ψυχικού μας κόσμου και στην επιστροφή στην παιδική μας ηλικία. Γίνεται, επομένως, σαφές ότι η μνήμη του καθενός παίζει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο στη δημιουργική διαδικασία. Ας επιχειρήσουμε, λοιπόν, […]